توسط مرکز افتای ریاست جمهوری؛ فراخوان رتبه بندی فایروال های بومی منتشر گردید

خرید بک لینک: مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) فراخوان رتبه بندی محصولات بومی امنیت در حوزه فایروال را منتشر نمود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مرکز افتا، در امتداد پشتیبانی از شرکت های تولید کننده محصولات Firewall/UTM/NGFW، سند معیارهای ارزیابی کیفی، کارایی و بومی فایروال های نسل بعد (NGFW) با مشارکت مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و بخش خصوصی تدوین شده است. در تهیه سند معیارهای ارزیابی کیفی، کارایی و بومی فایروال های نسل بعدی (NGFW) چند شرکت بخش خصوصی مشارکت فعال و جدی داشته اند. مرکز مدیریت راهبردی افتا از تمامی مدیران عامل شرکت های تولید کننده محصولات بومی، دعوت می کند تا سند معیارهای ارزیابی کیفی، کارایی و بومی فایروال های نسل بعدی (NGFW) را به ازای هر یک از محصولات خود، تکمیل و حداکثر تا روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه امسال، در دو قالب الکترونیکی و کاغذی تکمیل و به این مرکز ارسال نمایند.

منبع:

دسته‌ها