برای استفاده از سامانه های دانشگاه؛ اینترنت مجانی دانشجویان از امروز فعال می شود

وزیر ارتباطات اظهار داشت: اینترنت مجانی برای همه دانشجویان کشور در هنگام استفاده از سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ها از امروز فعال می شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: اینترنت مجانی برای همه دانشجویان کشور در هنگام استفاده از سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ها از امروز فعال می شود. وی اظهار داشت: مشاهده فهرست سامانه های فعلی مشمول طرح و همینطور ثبت نام سامانه های جدید توسط دانشگاه ها از راه سایت وزارت ارتباطات میسر است.

دسته‌ها