با هدف توزیع بار ترافیکی شبکه ملی؛ بازسازی و بهره برداری از مراکز داده ۶ استان به فراخوان گذاشته شد

به گزارش خرید بک لینک سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف تمرکززدایی محتوا و توزیع بار ترافیکی شبکه ملی در داخل کشور، بازسازی و بهره برداری و انتقال مراکز داده در ۶ استان را به سرمایه گذار واگذار می کند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، در این فراخوان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مراکز داده توزیع شده خویش را در ۶ استان به صورت جداگانه به سرمایه گذاران واگذار می کند. این پروژه با هدف تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار ترافیکی برای افزایش پایداری زیرساخت های مورد نیاز کسب وکارهای فضای مجازی در جهت اهداف شبکه ملی اطلاعات و توانمندسازی قابلیت های بومی و توسعه کسب و کارهای نوین برپایه مدل (بازسازی، بهره برداری و انتقال) اجرا می شود. انتخاب سرمایه گذار به منظور بازسازی، بهره برداری و انتقال مرکز داده در استان های بوشهر، گیلان، مازندران، گلستان، چهارمحال و بختیاری و کرمان مدنظر است. این فراخوان بر مبنای مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت اهداف شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات الکترونیکی از راه مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) و از راه فراخوان و رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی انتشار یافته است. مهلت شرکت در این فراخوان ۱۶ مهرماه جاری است و شرح کلی این طرح، مبالغ تضمینی و سرمایه گذاری آن، زمان اجرا و مشوق ها و مجوزهای مدنظر، در این آدرس آمده است.

منبع:

دسته‌ها