معاون وزیر ارتباطات: اینترنت بعنوان اصلی ترین خدمت روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود

معاون وزیر ارتباطات تعبیر واژه شبکه ملی اطلاعات را با فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای شهروندان، یک اشتباه بزرگ عنوان نمود وگفت: اینترنت اصلی ترین خدمتی است که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی اظهار داشت: متاسفانه در بعضی موارد واژه شبکه ملی اطلاعات با نوعی فیلترینگ، مسدودسازی و محدودیت برای شهروندان پیوند خورده است که یک اشتباه بزرگ است. چون اینترنت بعنوان یکی از اصلی ترین خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود. وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات ارائه دهنده خدمات متنوعی همچون اینترنت یا شبکه های اختصاصی است اظهار داشت: شبکه های اختصاصی قاعدتاً خارج از اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره نمود که محیطی است که دستگاه های مختلف به یکدیگر متصل می شوند و به رد و بدل کردن اطلاعات می پردازند. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در چنین وضعیتی، نیاز به صیانت از داده های شهروندان و حفظ محرمانگی داده ها وجود دارد، اضافه کرد: به هر حال بخش عمده ای از مکاتبات اداری را مکاتبات محرمانه می سازند و این بخشی است که آنرا مشکلات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات می دانیم. وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات داخلی در شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: در برخی از شبکه های اختصاصی این نیاز وجود دارد که به واسطه ایمنی و امنیتی که نیاز است از محصول داخلی استفاده شود، حتی اگر این محصولات، کیفیت پایین تری نسبت به رقیب خارجی داشته باشند، در این حوزه می توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره نمود اما در بعضی شبکه ها مانند اینترنت چنین ضرورتی وجود ندارد و محصولاتی که قابل رقابت با محصول خارجی هستند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، موانع موجود بر سر راه استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش ارزیابی کرد و اظهار داشت: قسمتی از این موانع شامل محیط عمومی می شود و بخشی نیز به نگاه و تجربه موجود درباب پشتیبانی از تولیدکننده داخل بازمی گردد. ناظمی تصریح کرد: در بسیاری مواقع، حمایت انجام شده صرف نظر از نگاه مزیت رقابتی یا نگاه به حیطه استفاده بوده که منجر گردیده است، تمایل جدی به استفاده از این نوع تجهیزات وجود نداشته باشد و وجود تجربیات قبلی در نوع استفاده اثرگذار باشد. جنس این موانع را می توان فناورانه و اقتصادی برشمرد. وی راهکار موجود برای برداشتن موانع یاد شده را نوعی واقع گرایی دانست و اظهار داشت: زمانی می توانیم کار خودرا مثمرثمر پیش ببریم که واقع گرایانه بدانیم، کدام محصول را با چه هدفی استفاده می نماییم. همان گونه که پیش از این به آن اشاره شد، قسمتی از محصولات باید توانایی رقابت با تولیدکنندگان جهانی را داشته باشند و برخی خیر؛ پس جای کارکرد این محصولات با یکدیگر متفاوت می باشد. بگفته معاون وزیر ارتباطات، در جاهایی که محرمانگی و صیانت از داده ها حایز اهمیت است، از محصولاتی استفاده نماییم که فاکتور امنیت در آنها مورد توجه قرار گرفته است. اما جایی که خدمات عمومی در بین است، مانند اینترنتی که مردم از آن استفاده می نمایند، باید مزیت رقابتی حایز اهمیت باشد. پس نباید فراموش کرد که اختلاط یا جابجا قرارگرفتن این دو با یکدیگر، موجب عدم موفقیت در هر دو بخش خدمات عمومی و شبکه های اختصاصی می شود.

دسته‌ها