اگر مشکوک به کرونا هستید از حیوانات خانگی فاصله بگیرید

خرید بک لینک: نتایج یک مطالعه نشان میدهد افرادی که حیوانات خانگی دارند، در صورت مبتلاشدن به ˮکووید-۱۹ˮ باید از حیوانات خود فاصله بگیرند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از دیلی میل، پژوهشگران می گویند که صاحبان حیوانات خانگی در صورت مبتلاشدن به “کووید-۱۹” در خطر انتقال بیماری به سگ و گربه خانگی خود هستند.
در صورت ابتلای این حیوانات، ممکنست کرونا سیستم تنفسی آنها را نیز درگیر کند.
کارشناسان دامپزشکی کانادا به افراد مشکوک به کرونا هشدار دادند که از حیوانات خانگی خود دوری کنند.
در صورتیکه هنوز هیچ مدرکی در خصوص آلودگی انسان از حیوان وجود ندارد، پژوهشگران گفتند که این احتمال نیز امکان دارد. چونکه ویروس میان گونه ها تغییر نمی یابد.
در این مطالعه پژوهشگران خانواده هایی را بررسی کردند که حیوانات خانگی آنها همزمان با ابتلای خانواده به کروناویروس، علایم تنفسی داشتند.
“دوروتی بینزل”( Dorothee Bienzle) از دانشگاه “گولف”(Guelph) کانادا اظهار داشت: این نتایج اولیه نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از حیوانات خانگی در خانوارهای مبتلا به “کووید-۱۹” آلوده به این ویروس می شوند.
گفته شده نتایج PCR تمامی گربه های مبتلا نشان میدهد که در زمان ابتلا، صاحبان آنها مبتلا به کووید-۱۹ بوده اند.
در هر صورت شواهد کافی از مطالعات گوناگون وجود دارد که سفارش می کند افراد آلوده به کروناویروس باید خودرا از مردم و حیوانات جدا کنند.

منبع:

دسته‌ها