در پژوهشگاه فضایی ایران؛ تست موفق سازگاری عملکرد الکترومغناطیسی ماهواره پارس ۱

خرید بک لینک: رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اظهار داشت: آزمون های سازگاری الکترومغناطیس عملکردی ماهواره سنجشی پارس ۱ در سطح سیستمی با موفقیت انجام شد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حسین صمیمی با اشاره به موفقیت پژوهشگران پژوهشکده سامانه های ماهواره در انجام این تست، اضافه کرد: متخصصان فضایی مجموعه پژوهشگاه فضایی توانستند برای اولین بار در کشور این آزمون را روی ماهواره به انجام برسانند. وی اشاره کرد: تاکنون این آزمون در ماهواره های مختلف روی ماژول ها انجام شده بود ولی بیشترین اهمیت آزمون سازگاری الکترومغناطیس عملکردی به سبب تست روی خود ماهواره «پارس ۱» بوده که برای اولین بار این آزمون روی یک ماهواره به انجام رسیده است. صمیمی اضافه کرد: این تست که در مرکز آزمون و یکپارچه سازی پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد، شامل آزمون سازگاری با پرتابگر (اعم از CE، CS و RS)، آزمون سازگاری درون سامانه ای، آزمون اتصالات و سیم بندی بوده است. ماهواره سنجشی «پارس ۱»، یکی از ماهواره های در دست ساخت پژوهشگاه فضایی ایران است که مراحل نهایی خودرا طی می کند.

منبع:

دسته‌ها