میدان مغناطیسی زمین ۱۰ برابر سریع تر از آنچه قبلا تصور می شد تغییر می کند

خرید بک لینک: پژوهشگران ˮدانشگاه لیدزˮ و ˮدانشگاه کالیفرنیا، سن دیه گوˮ در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند میدان مغناطیسی زمین ۱۰ برابر سریع تر از آنچه پیش تر تصور می شد تغییر می کند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، میدان مغناطیسی که دائما در حال تغییر است با جریان همرفتی فلز مذاب که هسته بیرونی زمین را تشکیل می دهد، ایجاد و نگهداری می شود.
دانشمندان معمولاً جهت بررسی تکامل میدان مغناطیسی طی دوره های زمانی زمین شناسی، میدان های مغناطیسی ضبط شده توسط رسوبات، جریان های گدازه و مصنوعات ساخته شده توسط انسان را تجزیه و تحلیل می کنند.
حالا در یک مطالعه جدید، دانشمندان رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده اند. آنها داده های شبیه سازی های کامپیوتری از روند تولید میدان مغناطیسی را با داده های حاصل از بازسازی تغییرات اخیر در میدان مغناطیسی زمین که در طول ۱۰۰ هزار سال قبل پخش شده، ترکیب کردند.
طبق مطالعه دانشگاه لیدز و دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو، تغییر جهت میدان مغناطیسی زمین ممکنست ۱۰ برابر سریع تر از آنچه قبلاً تصور می شد صورت گیرد. این مطالعه بینشی از جریان چرخش آهن، دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر زیر سطح سیاره ارائه می دهد. همین طور توضیح می دهد که این عمل چگونه در طول صد هزار سال قبل بر حرکت میدان مغناطیسی تأثیر گذاشته است. دانشمندان توضیح می دهند که این تغییرات سریع مربوط به تضعیف مکانی میدان مغناطیسی است. این بدان معناست که این تغییرات معمولاً در زمان هایی رخ داده است که میدان مغناطیسی به شدت تغییر یافته یا در هنگام نوسانات ژئومغناطیسی وقتی محور دو قطبی در مقایسه با خطوط میدانی که از یک قطب مغناطیسی بیرون می آیند و در مکانی دیگر با یکدیگر برخورد می کنند، مسیری طولانی را از قطب های جغرافیایی شمال و جنوب طی کرده است.
یکی از مواردی که آنها طی این مطالعه برای تغییر شدید میدان گفتند، تغییر شدید سالانه ۲.۵ درجه ای در جهت میدان ژئومغناطیسی در ۳۹ هزار سال پیش است. این حرکت مربوط به قدرت مکانی ضعیف است و در یک منطقه مکانی در ساحل غربی آمریکای مرکزی و به دنبال نوسان لشامپ(وارونگی کوتاه میدان مغناطیسی زمین در حدود ۴۱ هزار سال پیش) رخ داده است.
تجزیه و تحلیل دقیق رویدادهای مشابه در شبیه سازی های کامپیوتری نشان میدهد که سریع ترین تغییرات جهت میدان با حرکت تکه های معکوس در سطح هسته مایع هم راه است. این تکه ها در عرض جغرافیایی پایین تر رخ می دهند که این مساله نشان دهنده این است که کاوشهای بعدی برای درک تغییرات سریع جهت میدان باید در این مناطق صورت گیرد.
دکتر “کریس دیویس”(Chris Davies) از دانشکده زمین و محیط زیست اظهار داشت: ما دانش کاملی از میدان مغناطیسی در ۴۰۰ سال قبل نداریم. از آنجائیکه این تغییرات سریع نمایانگر برخی رفتارهای شدیدتر از هسته مایع است، آنها می توانند اطلاعات مهمی در مورد رفتار فضای عمیق زمین در اختیار ما قرار دهند.

منبع:

دسته‌ها