مکانی ایده آل و در عین حال عجیب برای مطالعه آلزایمر

پژوهشگران می گویند مطالعه پروتئین آمیلوئیدی غیر طبیعی که با بروز اختلالات مختلفی همچون بیماری آلزایمر مرتبط می باشد، در شرایط حدودا بدون گرانش ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) ایده آل است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، آمیلوئیدها یک مجموعه فیبریلار غیر طبیعی از پروتئین ها هستند که با بروز چندین بیماری همچون بیماری آلزایمر مرتبط هستند. بدین سبب درک عمیق از مکانیسم های آمیلوئیدها برای تدوین استراتژی های بالینی و ساخت داروها در مقابل چنین بیماری هایی بسیار مهمست.
حالا یک تیم تحقیقاتی از ژاپن با بهره گیری از شرایط ایستگاه فضایی بین المللی(ISS) تشکیل آمیلوئید را در شرایط ریزگرانش مشاهده کرده است.
شواهد در حال رشد نشان میدهد که فرآیندهای تشکیل آمیلوئید و مورفولوژی(ریخت شناسی) متعاقب فیبریل ها توسط عوامل محیطی مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرند. یکی از این عوامل، گرانش است که موجب اختلال در همرفتی در ریزنمونه های اطراف فیبریل های آمیلوئید موجود در محلول می شود. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که فرآیندهای اجتماع مولکولی مورد نیاز برای مطالعه پروتئین را تحت تأثیر قرار دهد.
تعدادی از محققان ژاپنی شامل پژوهشگران مرکز تحقیقات اکتشافی روی سیستم های زندگی و موجودات زنده(ExCELLS)، موسسه علوم مولکولی(IMS)، مؤسسه ملی علوم فیزیولوژیکی(NIPS)، انستیتوی ملی علوم طبیعی، دانشگاه ناگویا(NCU) و آژانس اکتشاف هوافضای ژاپن(JAXA)، برای آزمایش این احتمال، تشکیل آمیلوئید را تحت شرایط ریزگرانش در ایستگاه فضایی بین المللی بررسی کردند.

پژوهشگران می گویند ISS یک محیط آزمایشی ایده آل برای مطالعه آلزایمر است. آنها شکل گیری فیبریل پروتئین های آمیلوئید β یا همان “Aβ” در رابطه با بیماری آلزایمر را در ISS با شکل گیری آن در زمین مقایسه کردند و دریافتند که روند فیبریلاسیون Aβ بطور قابل توجهی در محیط ریزگرانش کاهش پیدا می کند. نه فقط این، بلکه مورفولوژی های متمایز فیبریل های Aβ نیز در ISS مشاهده شد.
این پروژه، ایستگاه فضایی بین المللی را بعنوان یک محیط آزمایشی ایده آل یاد می کند. همانطور که دانشمندان در آزمایش های اخیر خود موفق به ایجاد “حالت ماده پنجم” در ایستگاه فضایی بین المللی شدند، مشخص است که محیط این ایستگاه فضایی جهت بررسی مکانیسم های تشکیل آمیلوئید به دور از اثرات غیرقابل کنترل گرانش و جاذبه در زمین نیز مناسب می باشد.
در آینده، این پژوهشگران به دنبال ادامه این آزمایشات و رسیدن به شناخت اساسی از شکل گیری آمیلوئید پاتولوژیک هستند.
یافته های پژوهشگران ژاپنی در مجله Nature انتشار یافته است.

دسته‌ها