با کمک هوش مصنوعی انجام شد تشخیص شخصیت با سلفی

خرید بک لینک: پژوهشگران یک مطالعه مدعی شدند که فناوری تشخیص چهره می تواند با تجزیه و تحلیل یک سلفی شخصیت فرد را تشخیص دهد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان، یک شبکه عصبی مصنوعی ساختند که ۱۲۸ فاکتور مختلف چهره یک فرد مانند عرض دهان، ارتفاع لب یا چشم را تعیین می کند.
این سیستم از این داده ها بهره برد تا فرد را برمبنای ۵ خاصیت شخصیتی مختلف طبقه بندی کند.
این پنج خاصیت شخصیتی شامل رنجوری، روشن فکری، برون گرایی، توافق پذیری و عذاب وجدان هستند.
نتایج به دست آمده توسط این سیستم هوش مصنوعی، با پرسشنامه ای که توسط داوطلبان تکمیل شد، مورد مقایسه قرار گرفت که در ۵۸ درصد مواقع صحیح بود.
پژوهشگران روسی پروژه اعلام کردند که صحت این سیستم هوش مصنوعی در تشخیص شخصیت زنان، بیشتر از مردان است.

در مجموع، ۳۱ هزار عکس سلفی از ۱۲ هزار نفر در سیستم بارگذاری شد که به دو گروه تقسیم بندی شدند.
یک گروه برای آموزش سیستم هوش مصنوعی و گروه دیگر برای آزمایش شبکه.
پژوهشگران دو دانشگاه مسکو به اسامی دانشکده عالی اقتصاد و دانشگاه آزاد برای علوم انسانی که این پروژه را انجام داده اند، گفتند که بدون داشتن اطلاعات قبلی، عملکرد شبکه عصبی مصنوعی بهتر از فردی است که از او خواسته می شود شخصیت یک نفر دیگر را ارزیابی کند.
این سیستم می تواند به رؤسای مشاغل کمک نماید که برمبنای خاصیت شخصیتی، مناسب ترین فرد برای یک شغل را انتخاب کنند.
این پژوهش شواهد جدیدی را فراهم می آورد که شخصیت انسان با ظاهر ارتباط دارد.

منبع:

دسته‌ها