توسط پژوهشگاه ICT ؛ پیشنهادات توسعه ای فناورانه به ستاد مقابله با کرونا ارسال شد

خرید بک لینک: معاون پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارسال لیستی از پیشنهادات توسعه ای سامانه های فناورانه به ستاد ملی مقابله با کرونا آگاهی داد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی فسنقری درباب اقدامات پژوهشگاه ICT پیرامون موضوع ویروس کرونا گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا دستورالعملی در خصوص اعلام اقدامات هر دستگاه در حیطه اختیارات خود در مقابله با ویروس کرونا و ارائه گزارش آن به صورت هفتگی، به تمام وزارتخانه ها و مجموعه های تابعه آنها ارسال کرده است. وی افزود: پژوهشگاه ICT هم در پاسخ به آن نامه، از پژوهشکده های مختلف خود نظرهایی را اتخاذ و فهرستی از کارهایی که امکان انجام آنرا دارد، تهیه و ارسال کرده است. فسنقری درباب اولویت پژوهشگاه در تهیه لیست فوق، اظهار داشت: اولویت انتخاب گزینه های مورد نظر اغلب به توسعه سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط می شد که بتواند به مدیریت متمرکز آن بحران کمک نماید و در کوتاه ترین زمان هم قابل پیاده سازی باشد. همین طور در این لیست، برنامه های کاربردی برای کاربران و نیروهای عملیاتی که در این بحران در حال نقش آفرینی هستند در امتداد کمک به توزیع امکانات پزشکی و خدمات معیشتی، گنجانده شد. معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد: هر زمان که ستاد مبارزه با کرونا روی سرفصل های فهرست تهیه شده از طرف پژوهشگاه، مُهر تائید بزند، پژوهشگاه می تواند آنها را به پروژه تبدیل و به سرعت اجرایی کند. وی ادامه داد: عناوینی که تهیه شده، همگی مطلوب و کاربردی هستند و به رغم اینکه راهکارهای آماده و موجود نیاز کنونی را می تواند برطرف کند اما اساسا این موارد در آینده برای کشور کارگشا خواهد بود. فسنقری اشاره کرد: فارغ از بحرانی که در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمده، بطور کلی سامانه های فناوری های فاوا برای تمام بحران های زیستی و اجتماعی نیاز است و اکوسیستم مدیریت بحران کشور چه دراین زمینه که بحث سلامت مردم است و چه در موارد دیگر، به این سامانه ها نیاز دارد. پس لیست تهیه شده در صورت نیاز می تواند در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و با سازمان مدیریت بحران نهایی شود. معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اقدام دیگر ما این بود که تاثیرات مثبت و منفی شیوع ویروس کرونا در حوزه فاوا را مورد بررسی قرار داده و با تهیه گزارش های رصدی، بتوانیم در اختیار ستاد مقابله با کرونا قرار داده و این ستاد نیز باتوجه به موقعیت و نسبیت آنها، هر یک از پروژه ها و خدمات را به هر یک از ذینفعان ارائه نماید. بگفته فسنقری، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با همکاری تمام پژوهشکده ها موفق شد تا موضوعات مختلفی را همزمان با شیوع ویروس کرونا را مورد بررسی و ارائه قرار دهد که می توان در بین آنها به پروسه و کاربردهای فناوری و مدیریتی در حوزه فاوا در دنیا، تهیه گزارش رصدی از تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران، کاربردهای حوزه فضای مجازی و کاربردهای فناوری های فاوا در این بخش و تهیه گزارشی پیرامون تاثیر کرونا بر اقتصاد دیجیتال و فین تک و فرصت ها و تهدیدهای آن اشاره نمود.

منبع:

دسته‌ها