همکار جدید ناسا در رساندن تجهیزات به ماه برگزیده شد

خرید بک لینک: ناسا یک شرکت جدید را برای رساندن تجهیزات مورد نظر خود به ماه انتخاب نموده است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از تک کرانچ، ناسا یک شرکت جدید را از لیست شرکت های برنامه موسوم به “خدمات بارگذاری قمری تجاری” (CLPS) انتخاب نموده است تا تجهیزات مورد نظر این آژانس فضایی را به ماه برساند. بدین ترتیب، شرکت آمریکایی موسوم به “سیستم های فضایی ماستن” (Masten Space Systems) از طرف ناسا ماموریت دارد تا با مفید مورد نظر همچون تجهیزات فناوری و غیرعلمی را در سال ۲۰۲۲ به قطب جنوب قمری انتقال دهد.
ماستن، چهارمین شریکی است که در برنامه بلندمدت CLPS مشارکت می کند. سه شرکت دیگر، شرکت های “استروبوتیک تکنولوژی” (Astrobotic Technology)، “اینتویتیو ماشینز” (Intuitive Machines) و “اوربیت بیاند” (Orbit Beyond) هستند.
قرارداد ماستن مانند بقیه شرکت ها، قسمتی از پروژه “آرتمیس” (Artemis) ناسا است که می خواهد انسان را به سطح ماه بازگرداند و نهایتا نیز او را روی سطح مریخ و شاید فراتر از آن فرود بیاورد. ناسا در این پروژه، بر شرکایی مانند ماستن تمرکز کرده تا ماموریت های ماه و مریخ امکان پذیر شوند.
قرارداد ماستن که با مبلغ ۷۵.۹ میلیون دلار منعقد شده است، بر رساندن محموله های به خصوصی تمرکز دارد که باید به فرودگر مخصوص این شرکت روی ماه فرود بیایند و حداقل تا ۱۲ روز بعد از فرود اجرایی شوند.

منبع:

دسته‌ها