تکامل مورچه های لاک پشتی سرباز برعکس بوده است وقتی تکامل، معکوس می شود!

خرید بک لینک: مطالعه جدید دانشمندان نشان میدهد طبیعت چقدر در روند تکاملی موجودات می تواند غافلگیر کننده عمل کند، چونکه مشخص شده است که مورچه های لاک پشتی سرباز به شکل معکوس فرگشت یافته اند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از فیز، مورچه های لاک پشتی سرباز مانند موجوداتی که در انیمیشن های ژاپنی وجود دارند، به نظر می رسند. این حشرات که ساکن درختان هستند، سرهای زبر و براقی دارند که از آن برای بستن ورودی لانه های خود استفاده می نمایند و در واقع از سر خود بعنوان درب لانه استفاده می نمایند.
سرهای همه این مورچه ها یکسان نیست، برخی از سربازان دارای سرهایی هستند که ورودی لانه را کاملاً می بندد و مهر و موم می کند. برخی دیگر دارای سرهای مربع شکل هستند که ما را به یاد چسباندن سپر سربازان در فیلم های قدیمی می اندازد.
این تنوع در شکل سرهای این مورچه ها یکی دیگر از عجایب طبیعت را به ما نشان می دهد؛ اینکه روند فرگشت یا تکامل این مورچه های معکوس بوده است.
تحقیقات جدید انتشار یافته در مجله National Academy of Sciences از طرف پژوهشگران دانشگاه “راکفلر” نشان میدهد فرگشت، همیشه یک خیابان یک طرفه به سمت افزایش تخصص و مهارت موجودات نیست، بلکه گاهی اوقات می تواند گونه ای از حیوانات را به مرحله عمومی تر و عادی تر برگرداند.
“دنیل کرونائر” رئیس آزمایشگاه راکفلر در فرگشت و رفتار اجتماعی می گوید: عموما تصور بر این است وقتی یک گونه فرگشت می یابد، تخصص پیدا می کند و پیشرفته می شود، اما مورچه های لاک پشتی یک مورد جالب از یک مسیر تکاملی بسیار پویا، با پیشرفت و پسرفت های زیاد هستند.
مورچه های لاک پشتی مانند خیلی از حشرات اجتماعی دیگر که به شکل گروهی زندگی می کنند، وظیفه های مختلفی را انجام می دهند و اغلب در حال تکامل خاصیت های تخصصی متناسب با شغل خود هستند. برای سربازان، این روند منجر به ایجاد سرهای بزرگی شده است که به اشکال مختلفی شکل می گیرند.
“اسکات پاول” زیست شناس دانشگاه جورج واشنگتن و سرپرست این تحقیق جدید می گوید: اختلاف بزرگی بین کوچکترین و بزرگترین مورچه لاک پشتی سرباز وجود دارد. برای کمک به مردم در تصویرسازی از این موضوع، من اغلب می گویم که کوچکترین گونه به راحتی قادر به نشستن روی سر بزرگترین گونه است.
شکل و اندازه سر مورچه لاک پشتی سرباز باتوجه به نوع تونلی که گونه های مورد نظر در آن ساکن می شوند، تعیین می شود. مورچه ها خودشان این تونل ها را حفر نمی کنند، بلکه در تونل هایی که توسط سوسک های چوب خوار حفر شده ساکن می شوند.
“کرونائر” می گوید از آنجائیکه یک تونل می تواند خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، مورچه ها به سرعت متنوع می شوند تا بتوانند ورودی آنرا به خوبی محافظت کنند.
از ین جهت، ارتباط سر مورچه های لاک پشتی و تونل ها می تواند بینشی منحصر به فرد از انتخاب طبیعی را به ما عرضه نماید. بطوریکه مشاهده می شود اندازه سر مورچه های سرباز در هر تونل متناسب با اندازه تونل و ورودی آن است.

پژوهشگران جهت بررسی روند تکاملی اشکال مختلف سر مورچه های سرباز، ۸۹ گونه از مورچه های لاک پشتی را بر طبق شکل سر آنها(مربعی، گنبدی، دایره ای و بشقابی) دسته بندی کردند. این گونه ها همین طور شامل گروهی از مورچه های لاک پشتی بودند که سرباز ندارند. پژوهشگران سپس با استفاده از اطلاعات ژنتیکی این گونه ها که قبلاً جمع آوری کرده بودند، روابط تکاملی این گروه ها را بررسی کردند.
اگر تکامل یک مسیر یک طرفه بود، نخستین مورچه های لاک پشتی که تقریباً ۴۵ میلیون سال پیش ظاهر شده اند، باید بطور کلی فاقد سرباز می بودند، سپس به تدریج تخصصی می شدند، در صورتیکه این طور نبوده است و نخستین مورچه های لاک پشتی دارای سربازان سر مربعی بوده اند.
تحلیل پژوهشگران جدید نشان میدهد قدیمی ترین جد مشترک این مورچه ها که پژوهشگران توانستند آنرا ردیابی کنند، دارای یک سر مربعی بوده است. این مورچه ها در ادامه به انواع مختلفی فرگشت یافته اند و به گونه هایی که اصلاً سرباز ندارند تا گونه های دیگر با سطوح مختلف تخصص تبدیل گشته اند. در بعضی موارد، گونه های تخصصی تر با گذشت زمان، معکوس گام برداشته اند و عمومی تر شده اند.
“پاول” می گوید این یافته ها به خوبی نشان میدهد که طبیعت در شکل دادن یک موجود، متناسب با محیطی که در آن قرار دارد، چقدر می تواند غافلگیرکننده باشد.
“کرونائر” نیز اضافه می کند: فضایی که فرگشت در آن نقش بازی می کند واقعاً بزرگتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می شد.
فرگشت یا تکامل در حوزه زیست شناسی به مدلول دگرگونی در یک یا چند خاصیت فنوتیپ و وراثت است که طی زمان در جمعیت های موجودات زنده رخ می دهد. این خاصیت های فنوتیپی، که از نسلی به نسل بعد جابجا می شوند، صفات کالبدشناسی (آناتومی)، بیوشیمیایی و رفتاری را تعیین می کنند. وقوع تکامل منوط به وجود بستری از گوناگونی ژنی در جمعیت است. این بستر ممکنست از جمعیت های دیگر تامین شود؛ که به شارش ژن شهرت دارد. همین طور ممکنست گوناگونی ژنی از درون جمعیت، با سازوکارهایی چون جهش یا نوترکیبی پدید آید.
با توجه به این که خاصیت های فنوتیپی متفاوت، احتمال بقا و تولیدمثل را تحت تأثیرات متفاوتی قرار می دهند، انتخاب طبیعی می تواند سبب فراگیری ژنوتیپ های جدید در خزانه ژنی شود و چهره فنوتیپی جمعیت را به تدریج تغییر دهد. انتخاب جنسی ممکنست به همه گیری ژن هایی ختم شود که نقش مثبتی در افزایش بقای جاندار نداشته باشند و دیگر سازوکارهای تکاملی همچون همبستگی ژنی و رانش ژن، ممکنست ژن هایی را انتخاب کنند که امتیاز مستقیمی برای بقا یا تولیدمثل جاندار ارائه نمی دهند.
رویداد فرگشت بدان معناست که تمام موجودات زنده با همه تنوعی که دارند، از نیاکانی مشترک پدیدار گشته اند. فرگشت علت پدیده گونه زایی است که طی آن یک گونه اجدادی منفرد به دو یا چند گونه متفاوت تقسیم می شود. گونه زایی در شباهت های ساختاری، جنینی و ژنتیکی جانداران، پراکندگی جغرافیایی گونه های در رابطه با هم و ثبت سنگواره ای تغییرات، قابل مشاهده می باشد. نیای مشترک جانداران امروزی تا بیش از ۳٫۵ میلیارد سال پیش، یعنی از زمان پیدایش حیات روی زمین، قدمت دارد. تکامل چه به صورت درون جمعیتی و چه به صورت گونه زایی میان جمعیت ها، از طرق گوناگونی روی می دهد، آهسته و پیوسته به نام انتخاب انباشتی، یا به سرعت از یک موضع ایستا تا موضع بعدی که تعادل نقطه ای خوانده می شود.
مطالعه علمی فرگشت(تکامل) از نیمه قرن نوزدهم آغاز شد، زمانی که پژوهش ها روی ثبت سنگواره ای و تنوع جانداران، خیلی از دانشمندان را متقاعد کرد که می بایست گونه ها به نحوی تکامل یابند. بر اساس سنگواره ها می یابیم که جانداران امروزی متفاوت از گذشته هستند و به میزانی که به گذشته های دورتر می نگریم، فسیل ها متفاوت تر می شوند. سازوکارهای پیش برنده تکامل همچنان نامشخص باقی ماندند تا سال ۱۸۵۸ که نظریه انتخاب طبیعی، بطور مستقل توسط “چارلز داروین” و “آلفرد راسل والاس” ارائه شد. در اوایل قرن بیستم، نظریه های داروینی تکامل با ژنتیک، دیرین شناسی و سامانه شناسی ادغام شدند که با پیوستن یافته های بعدی چون زیست شناسی مولکولی تحت عنوان تلفیق تکاملی جدید به اوج رسید. این تلفیق به یک بنیان اصلی در زیست شناسی بدل شد، چنان که تبیینی منسجم و یکپارچه، برای تاریخ و تنوع زیستی حیات روی زمین فراهم ساخت.
امروزه تکامل در شاخه های مختلف علوم زیستی چون زیست شناسی بقا، جنین شناسی، بوم شناسی، فیزیولوژی، دیرین شناسی و پزشکی مطالعه و به کاربسته می شود. بعلاوه، تکامل بر دیگر حیطه های مطالعات بشری، همچون کشاورزی، انسان شناسی، فلسفه و روان شناسی نیز اثرگذار بوده است.
نظریه فرگشت پارادایم حاکم بر زیست شناسی نوین است که پایه و اساس آنرا تشکیل می دهد و با شواهد بسیاری پشتیبانی می گردد، بطوریکه بگفته “دبژنسکی” «هیچ چیز در زیست شناسی جز در پرتو آن معنا نمی یابد». هم زمان در جزئیات اختلاف نظر هست و پرسش های بسیاری نیازمند پاسخ هستند که زیست شناسان تکاملی به آنها می پردازند. زیست شناسان تکاملی واقعیت وقوع تکامل را مستند کرده و همین طور نظریاتی در شرح علل آن توسعه داده و می آزمایند.

منبع:

دسته‌ها