همنشینی ماه و زهره در ساعات آینده

خرید بک لینک: مجاورت هلال ماه و سیاره زهره طی ساعات آینده رخ خواهد داد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا، سی ان ان نوشت: اگر در نیمکره شمالی زندگی می کنید، پنجشنبه شب (به وقت آمریکا) شاهد آسمانی روشن خواهید بود، چونکه سیاره زهره و ماه در مجاورت یکدیگر قرار خواهد گرفت. به جنوب غربی نگاه کنید و سیاره زهره را که بسیار روشن به نظر می آید، در کنار هلال ماه ببینید.
سیاره زهره که سومین جرم آسمانی درخشان پس از خورشید و ماه از زمین دیده می شود، بعنوان «ستاره غروب» در آسمان ظاهر خواهد شد. این سیاره که حالا در دورترین نقطه مدار خود نسبت به خورشید قرار می گیرد، از سطح زمین قابل رؤیت است.
وقتی جای گیری این سیاره در بیشترین فاصله خود از خورشید نزدیک به اعتدال بهاری باشد، سیاره زهره برای حداکثر زمان ممکن پس از غروب آفتاب قابل مشاهده خواهد بود. پنجشنبه شب حدود ساعت ۹: ۳۰ در منطقه خلیج سان فرانسیسکو، حدود چهار ساعت پس از غروب آفتاب، این سیاره زیبا قابل مشاهده خواهد بود.
در طول ماه آینده، رخداد مشابهی روی خواهد داد و زهره در حداکثر فاصله خود نسبت به خورشید قرار خواهد گرفت که در ۲۴ مارس در مناطق خلیجی، تقریباً چهار ساعت در طول شب قابل مشاهده خواهد بود. در نیمه دوم سال، زهره تغییرات شایان توجهی خواهد داشت و تحت عنوان «ستاره صبح» شناخته خواهد شد.

منبع:

دسته‌ها