از سوی یک شرکت دانش بنیان؛ طرح فرصت تضمینی اشتغال در بازار نرم افزار عرضه شد

به گزارش خرید بک لینک یک مجتمع دانش بنیان، طرح فرصت تضمینی اشتغال در بازار نرم افزار را با هدف عرضه تسهیلات به متقاضیان کار در کشور، فراهم نمود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، این مجتمع دانش بنیان بعنوان یکی از مراکز نوین آموزش های منتهی به اشتغال، طرح « فرصت تضمینی اشتغال و بازار کار فناورانه » را در سومین نمایشگاه کار ایران، عرضه داد. مطابق با این طرح، متقاضیان کار در بازار نرم افزار کشور می توانند در بوت کمپ برنامه نویسی شرکت کرده و از تسهیلات این طرح بهره مند شوند. مرتضی متواضع مجری این طرح در اینباره اظهار داشت: بعد از پذیرش متقاضیان در طرح استعدادسنجی رایگان، یک دوره بوت کمپ ۱۲۰ روزه با بهره مندی از حضور اساتید و مربیان مجرب برای تیم های کاری برگزار می شود. وی ادامه داد: در این طرح متقاضیان باید برای مصاحبه سنجش استعداد، ثبت درخواست کنند و در صورت پذیرش در مصاحبه و آزمون، از تسهیلات حضور در بوت کمپ برنامه نویسی بهره مند شده و در انتها این دوره، به صورت تضمین اشتغال، برای استخدام به بازار صنعت نرم افزار، هدایت شوند. به قول متواضع، افراد شاغل هم با قرار گرفتن در شبکه تخصصی این شرکت دانش بنیان، رشد حرفه ای خویش را با نگاه به فرصتهای جدید بازار کار، در یک محیط شبکه ای، شناسایی کرده و به دست می آوردند.

دسته‌ها