اتحادیه اروپا یکسان سازی شارژرها را تصویب کرد

به گزارش خرید بک لینک پارلمان اتحادیه اروپا رای به تصویب قانونی جدید داده تا استانداردی برای تولید شارژر دستگاه های الکترونیکی در این منطقه وضع شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از انگجت، قانونگذاران پارلمان اتحادیه اروپا رأی به تصویب قانون جدیدی داده اند که به باعث آن تولید کنندگان دستگاه های الکترونیکی باید استاندارد خاصی برای کابل های شارژ رعایت نمایند. پارلمان اروپا از کمیسیون اتحادیه اروپا (سازمان تهیه قوانین در این منطقه) درخواست نمود تا تضمین شود مصرف کنندگان مجبور نمی شوند با هر بار ارتقای موبایل های خود یک شارژر جدید بخرند. این کمیسیون مهلت کوتاهی برای تنظیم این قوانین دارد. این در شرایطی است که قانونگذاران می خواهند این قوانین حداکثر تا ماه ژوئیه تنظیم شود. پارلمان اتحادیه اروپا همینطور به این کمیسیون دستور داده تا شارژرهای بی سیم و همینطور تأثیرگذاری آنها برکاهش زباله های الکترونیکی را هم در نظر بگیرد. همینطور از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده تا راهی برای جمع آوری و بازیافت کابل ها و شارژرهای بیشتری بیابد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: حالا نیازی مبرم به اقدام قانونی اتحادیه اروپا وجود دارد تا از میزان زباله های الکترونیکی کاسته و به مشتریان آموخته شود گزینه هایی را انتخاب کنند که از محیط زیست محافظت می کند. البته قانون گذاران به صورت دقیق استانداردهای شارژر برای تولید کنندگان را اعلام نکرده اند. اما با عنایت به فراگیر شدن «یو اس بی-سی» این کمیسیون احتمالاً به سمت استاندارد نسبتاً جدید متمایل شود.

دسته‌ها