هشدار مرکز ماهر؛ ۴۵ هزار گوشی موبایل به بدافزار Xhelper آلوده شدند

به گزارش خرید بک لینک مرکز ماهر از آلودگی ۴۵ هزار گوشی موبایل بوسیله بدافزار Xhelper آگاهی داد و اعلام نمود: این بدافزار روی گوشی تلفن همراه تبلیغات ناخواسته نمایش می دهد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مرکز ماهر، اخیرا پژوهشگران شرکت Symantec برنامه مخربی کشف کرده اند که روی گوشی تلفن همراه تبلیغات ناخواسته نمایش می دهد و خودرا از دید کاربران پنهان می کند. این بدافزار می تواند برنامه های مخرب بیش تری را نیز دانلود کند. این اپلیکیشن که ‫Xhelper نام دارد بعد از حذف، مجدداً خودرا نصب می کند و به شکلی طراحی شده است که با ظاهر نشدن در منوی برنامه های گوشی، پنهان می ماند. مرکز ماهر اعلام نمود: این برنامه در ۶ ماه گذشته بیشتر از ۴۵ هزار دستگاه را آلوده کرده است.

منبع:

دسته‌ها